Jalan Pengahafal Al-Qur’an

Rp 50.000

Penulis   : Ulin Nuha Mahfudhon, MA

Penerbit : Quanta

Tebal      : vi + 198 halaman

Ukuran   : 14×21 cm

Harga     : 40.000

Kategori

Sinopsis Buku Jalan Pengahafal Al-Qur’an

Menjadi hafiz Al-Quran merupakan dambaan setiap muslim. Apalagi kalau seluruh penghuni rumah menjadi hafiz. Duh, betapa indahnya, betapa mulianya, menjadi hafiz Al-Quran yang paham isinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun, menghafalkan 30 juz Al-Quran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para penghafal Al-Quran harus menapaki jalan-jalan panjang yang membentang hingga akhir hayat mereka. Banyak tahapan, kunci, dan strategi yang harus dilalui. Selama ini kita mungkin lebih banyak membaca teori menghafal yang beraneka ragam, namun jarang mengetahui bagaimana praktik lapangan para hafiz yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Maka dalam buku ini akan penulis suguhkan cara menghafal yang berbasis pengalaman penulis dan beberapa teman hafiz lainnya. Tidak lupa penulis sertakan kiat-kiat menjaga hafalan Al-Quran, juga apa yang semestinya dilakukan pasca tahfiz. Penulis juga mengutip banyak ayat, hadis, perkataan sahabat, dan ulama yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran.